szukaj według firmyCzy na stronie roczne.pl znajdę porady, w które akcje mam inwestować?

Nie. Nie zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym. Misją portalu roczne.pl jest ułatwienie dostępu do raportów rocznych spółek notowanych na GPW, poprzez zgromadzenie je w jednym miejscu.

Czym jest raport roczny?

Rozwiązania prawne regulujące obrót papierami wartościowymi nakładają na emitentów liczne obowiązki informacyjne. Jednym z nich jest publikacja rocznych sprawozdań finansowych (raport roczny) w formie regulowanej przez ustawodawcę. Pewna część spółek notowanych na GPW (ok. 20%) oprócz klasycznych sprawozdań finansowych (SA-R, SAB-R) publikuje "marketingowe" wersje raportów rocznych. Możemy określić pewne typowe elementy tego typu publikacji. Są to: list od prezesa zarządu spółki do akcjonariuszy, wybrane dane finansowe, najważniejsze wydarzenia mijającego roku, opis firmy, opis kadry zarządzającej, opis produktów i usług, opis strategii marketingowej, prognozy na przyszłość oraz część finansowa. Spółki publikujące tego typu raporty roczne słusznie zauważają, że regularnie publikowane kompendium wiedzy na temat spółki może mieć niebagatelny wpływ na wizerunek spółki.

Kto czyta raporty roczne?

Raporty roczne (także ich wersje marketingowe) to wydawnictwa skierowane przede wszystkim do akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów (indywidualnych i instytucjonalnych). Czytelnikami takich wydawnictw są także dziennikarze, studenci, pracownicy danej spółki, osoby funkcjonujące na rynku kapitałowym. Raport roczny jest dla tego typu czytelników istotnym źródłem informacji o spółce.

Jakie korzyści roczne.pl oferuje emitentom?

Wersja marketingowa raportu rocznego to inwestycja. Inwestycja w budowę wizerunku marki. Należy zestawić koszt publikacji wydawnictwa (wydanego często w bardzo atrakcyjnej i kosztownej formie) z możliwymi korzyściami płynącymi z tego faktu. Należy także określić liczbę czytelników raportu rocznego. Powinno się też w miarę możliwości promować i budzić zainteresowanie raportem rocznym wśród grup docelowych. Duże znaczenie ma także dostęp do raportu rocznego oraz wygoda jego użytkowania ( wygoda ma szczególnie znaczenie gdy spółka umieszcza swój raport roczny na stronach www).
Roczne.pl to dodatkowy kanał komunikacji pomiędzy spółką a potencjalnym inwestorem. Umieszczając raport roczny w bibliotece spółka ułatwia dotarcie do niego czytelnikom. Specjalna forma (Dokument Dynamiczny) ułatwia oglądanie raportu rocznego online. Roczne.pl to także sprawna i efektywna dystrybucja drukowanych raportów rocznych, której towarzyszy gromadzenie wyczerpujących danych o czytelnikach danej publikacji.

Jakie korzyści roczne.pl oferuje potencjalnym inwestorom?

Roczne.pl to biblioteka raportów rocznych. Użytkownik ma możliwość oglądania raportów rocznych wszystkich spółek notowanych na GPW bez szukania ich na wielu stronach WWW. Potencjalny inwestor ma możliwość zapoznania się z danym raportem, przedstawionym w specjalnej formie (dokument dynamiczny), ułatwiającej przeglądanie dokumentu online. Roczne.pl oferuje także szybką wysyłkę drukowanych raportów rocznych. Użytkownik ma możliwość zamówienia raportów wielu spółek,wypełniając tylko jeden formularz. Korzystanie z portalu roczne.pl jest bezpłatne.

Roczne.pl © 2007O nas | Partnerzy | Kontakt | Polityka prywatności | FAQ | Dla emitentów | Nota prawna | Dagito.com